Vil akselerere flere bedrifter

– Vi vil få flere norske bedrifter ut i verden ved å kommersialisere innovasjon. Vi har ingen grunn til å stå her hjemme med luen i hånden, men vi har litt å lære av de beste, sier Owe Hagesæther, direktør for GCE Ocean Technology.

Av: Sunniva L. Seterås

Sammen med det verdensledende universitetet MIT – Massachusetts Institute of Technology i USA, og professor Torger Reve ved BI i Oslo, har klyngen gjennomført sitt nye vekstprogram for akselerering av norske bedrifter mot det globale markedet. Åtte bedrifter ble invitert til å være med i første runde og programmet varte tre måneder.

Nytt «scale-up» program

Klyngen har sammen med partnere og MIT utviklet et nytt og i skandinavisk målestokk unikt «scale-up»-program.

– ­Målet er å vokse og internasjonalisere de av våre små- og mellomstore bedrifter (SMB) som har potensiale til å bli betydelige eksportbedrifter med en omsetning gjerne 50 – 100 ganger større enn i dag. Kandidater for programmet er SMBer som har ledelsesressurser, teknologi og kompetanse til virkelig å vokse og internasjonaliseres. Disse selskapene er fremtidens verdiskapere og arbeidsplasser på Vestlandet og i Norge, forteller Hagesæther.

Programmet er utviklet av MIT i Boston, USA og «klyngenes far» Torger Reve som er professor på BI samt engasjert ved MIT. Programmet er generisk og passer for de riktige selskapene, uansett bransje.

Til USA for å hente kompetansen

– MIT har et helt annet fokus på kommersialisering enn de norske universitetene. Vi måtte dit for å få «driven» og modellene. Vi hadde bedriftene med potensiale og vi har de ypperste klyngene som verktøy, men vi har ikke metodikken, forteller Hagesæther.

Et av selskapene som deltok er Octio. Selskapet utvikler og leverer komplette geofysiske monitoreringsløsninger. Disse vil fortelle om sin erfaring fra programmet på scenen på Vestlandskonferansen 19. februar.

Flere bein å stå på i bransjen

GCE Ocean Technology har flere store prosjekter for å bidra til nyutvikling, samt tilrettelegge for at selskaper som er født og oppvokst i olje- og gass næringen får flere bein å stå på gjennom vekst inn i nye relaterte markeder.


– Teknologibedrifter som allerede har stor eksport finner nye markeder i neste generasjons fiskeoppdrett og offshore fornybar energi, samt utvinning av mineraler fra store havdyp. Dette er viktig og tar ned risikoen ved at de får flere ben enn kun den sykliske olje og gass bransjen, å stå på. Samtidig øker selskapene vekstpotensialet gjennom disse nye markedene, understreker Hagesæther.

Eksisterende teknologi er både avansert, pålitelig og velprøvd. Alt er utviklet for å virke i vann og på de mest ugjestmilde steder du kan tenke deg. De store havdyp har store verdier og de er uutforsket. Undervannsteknologi er Norges romfartsprogram, forteller Hagesæther.

Katapultsenter gir testmuligheter

For å utvikle ny og verdensledende teknologi vil klyngen tilby små- og mellomstore bedrifter avansert test- og simuleringsutstyr. Dette er store, tunge investeringer som er co-finansiert av private og staten.

–  Vi vil blant annet i 2019 investere i avanserte 3D printere. Disse vil bedrifter få tilgang til gjennom en type Air BNB løsning – og til en rimelig penge, forteller Hagesæther.

På plass i alle verdenshjørner

Tre år tilbake fikk klyngen status som «Global Centre of Expertise» eller GCE. Det har satt klyngen enda tyngre på verdenskartet.

–  Vi er godt representert i store internasjonale markeder. Norge eksporterer havteknologi til alle verdenshjørner. Vi er fem millioner mennesker, men vi har hele 50 prosent av verdensmarkedet på undervannsteknologi og det er et stort og voksende marked, forteller Hagesæther.

Klyngen GCE Ocean Technology har 125 medlemmer og har nylig skiftet navn fra GCE Subsea til GCE Ocean Technology. Det nye navnet gjenspeiler endringene og ekspansjonen som skjer i hele bransjen.

– Med et sterkt voksene marked for havnæringene ser jeg fremtiden lyst i møte for Norges viktigste og største eksportnæringer. Men vi trenger å bli adskille dyktigere til å kommersialisere vår forskning og innovasjon, avslutter Hagesæther.

Les mer:

GCE Ocean Technology