DETTE ER VESTLANDSKONFERANSEN

Jan Erik Kjerpeseth, Konsernsjef Sparebanken Vest

«Denne dagen skal vi synliggjøre det fantastiske potensiale regionen vår har i en globalisert verden».

Jan Erik Kjerpeseth
Konsernsjef Sparebanken Vest

SISTE NYTT

Til New York for å tenke større

– Skal vi være best i verden på innovasjon og fortsette å løse globale utfordringer for mediebransjen så må vi ut i verden.

Klyngesamarbeid til glede for kundene

– Samarbeid med NCE Finance Innovation gir svært kundevennlige resultater, sier Bjørg Marit Eknes, konserndirektør i Sparebanken Vest.

Siren Sundland, Konserdirektør i Sparebanken Vest

Verden rundt for verdiskaping

– Vestlandet har unike fortrinn som hele verden kan nyte godt av, gitt at vi klarer å realisere regionens potensial sammen, sier Siren Sundland.

Tusen takk for EN STØRRE DAG!

Web02
Web 04
Web03
Web 01