Giret for verden

Servogear på Bømlo leverer verdens mest effektive og minst energikrevende propeller til hurtigbåter. Direktør Torleif Stokke er giret for et større marked. Kunnskap om nye  energiløsninger finner han i Seattle og Vancouver.

Av: Sunniva L. Seterås

– Vår kjernekompetanse er kunnskap om kreftene som virker under en båt i fart. Vi har spisset kompetansen vår mot lette hurtigbåter, og per i dag er det ingen propellsystem som er mer energieffektive enn de vi produserer, sier Stokke.

Har du tatt en tur til Sognefjorden har du sikkert sett de spektakulære båtene som går i turistrute mellom Gudvangen og Flom. Selskapet har levert propeller til de elektriske hurtigbåtene “Future of the Fjords» og «Legacy of the Fjords». Teknologikravene som skal innfris er høye.

– Målet er kontinuerlig streben etter energieffektive propellsystemer som kan redusere behovet for drivstoff eller annen energi, sier Stokke

Han forteller at eldre hurtigbåter med vannjet som skifter til et moderne propellsystem kan redusere drivstofforbruket med opptil 30 prosent.

Til Seattle for Vestlandskonferansen

Stokke er på vei til Seattle og Vancouver for Vestlandskonferansen hvor de er verdensledende i utviklingen av miljøteknologi. Her har de i mange år jobbet med å utvikle brenselscelleteknologi. Brenselsceller omformer hydrogen til elektrisitet som kan benyttes for eksempel i biler og båter.

– Det pågår noen utviklingsprosjekt i Norge som vil anvende hydrogen som drivstoff. Her deltar vi. Dette er nytt og revolusjonerende om det blir kommersialisert og det håper vi, når prosjektets arbeidsnavn er ZEFF, sier Stokke.

Fra Bømlo til Kina

I fergenæringen skjer det akkurat nå en revolusjon. De neste årene skal det bygges mellom 60 – 70 nye ferger. Disse vil være elektriske eller hybrider.

Bømlobedriften fikk ved oppstart i 1973 produsert propellene sine ved den lokale yrkesskolen. Mange omdreininger senere leverer de 50 ansatte mer enn 1750 propellsystemer over hele verden, nå også i milliardmarkedet Kina.

– På Vestkysten av USA følger de godt med. Norsk maritim næring benytter deres teknologi i større grad enn de gjør selv og de lærer mye av hvordan vi utnytter den, forteller han.

– Det er veldig spennende å prøve seg lokalt i Kina i tillegg til å være med på foregangsprosjekter her hjemme. Bedriften har vært heldig. Verden utvikler seg i en retning som gir oss muligheter til å bidra til å redusere utslippene. Dette samsvarer med vår strategi. Vi bruker kun den teknologien vi er pionerer på, forteller Stokke.

Klyngesamarbeid en døråpner

Servogear var med å starte den maritime klyngen NCE Maritim Cleantech. Sammen med nå om lag 95 medlemsbedrifter, fokuserer de på bærekraftige, innovative, maritime prosjekter med kommersielt potensial.

– Samarbeidet i NCE Maritime Cleantech er en døråpner. Vi opplever å bli tatt enda mer seriøst, utvikler oss og bidrar med kunnskap i betydningsfulle prosjekter*. Jeg oppfordrer helt klart andre selskaper til å bli med å samarbeide, understreker Stokke.

En viktig verden

– Å knytte kontakter internasjonalt er av stor betydning. Skal vi nå ut med vår maritime teknologi må vi møte både beslutningstakere og brukere, og det greier vi ikke alene. Det nytter ikke at vi er gode her på Bømlo når ingen ute i verden vet om oss, humrer Stokke.

Les mer:
Servogear
NCE Martime Cleantech

*Sammen flere norske- og andre selskaper i EU er de med i prosjektet  «TRAM» (Transport: Advanced and Modular) Et EU-prosjekt som tar mål av seg å utvikle og modellere konsept for utslippsfrie batteridrevne hurtigbåter. Prosjektet er tildelt 12 millioner Euro.