Tilbake til fremtiden

– Asia er i fremtiden sammenlignet med oss på mange områder. Jeg vil låne med meg det jeg liker det som fungerer og dele og utvikle det vårt samfunn vil ha, sier leder for NCE Finance Innovation Atle Sivertsen.

Av: Sunniva L. Seterås

NCE Finance Innovation startet opp for ett og et halvt år siden og fikk i høst Norwegian Center of Expertise (NCE) status av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.  Fintech-klyngen har allerede over 70 medlemmer. Klyngekonseptet er basert på de synergiene som oppstår når ulike kategorier av bedrifter samles. Her kan du lese mer.

Bank- og finansbransjen er i en fase der endringene er eksponentielle. Det nye betalingsdirektivet til EU PSD2 er en av driverne – det andre er farten på kineserne.

– Akkurat nå kommer en mengde nye konkurrenter med gode og innovative kundeopplevelser. Dette er en utfordring, men det skaper mange muligheter for de aktørene som evner å tenke nytt rundt sine verdiforslag og forretningsmodeller. Men det å holde avstand til konkurrenter og det å utnytte muligheter krever at en løper fort, sier Sivertsen.

Asia kommer som et lokomotiv

For NCE Finance Innovation er det viktig å se utenfor Norge og Norden. Årsaken er at markedet i Norden er for lite.

– På den ene siden handler det om eksport av norsk teknologi. Men skal eksportmulighetene være interessante må vi utenfor Norge og Norden forteller Sivertsen.
Det andre handler om import av kunnskap fra andre steder i verden.

– I mange år har bank- og finansbransjen sett til USA og Silicon Valley. De som løper raskest nå er Kina og Asia. De utvikler nye finansprodukter i rekordfart, og de kommer ikke til å stoppe med det første, sier Sivertsen.

En god sammenligning er for eksempel den kinesiske betalingstjenesten Alipay som har 700 millioner kunder kun i Kina. Facebook har 500 millioner kunderglobalt. Det forteller litt om størrelsen en opererer med i Kina.

– Kinesiske Alipay har en ekstremt god eksportstrategi. Med tjenesten Alipay følger de kineserne rundt i verden og lar dem betale slik de kan hjemme. Nå tilbyr vi Alipay i Norge for kinesiske turister og kan nå tilrettelegge for å fange kontantstrømmen. De betaler på samme måte som de gjør hjemme, sier Sivertsen.

Det er Vipps som har inngått samarbeid med Alipay i Norge. Les mer her.

Klar for læring i Asia

– Asia er i fremtiden sammenlignet med oss på mange områder og er et sted vi må lære av, sier Sivertsen. Han har eksportert norske løsninger og importert ideer fra Asia tidligere.

Rett over nyttår pakket han kofferten, og dro østover og inn i fremtiden for Vestlandskonferansen.

– Jeg ser frem til å oppleve samfunnet der jeg skal. Det betyr ikke nødvendigvis at det er det samfunnet vi vil ha, men vi kan låne ideer, vurdere hva som fungerer og hva vi liker. Jeg ser frem til reisen til fremtidens finans- og betalingstjenester, bare det er god grunn til å reise.

Fakta

Om NCE Finance Innovation

NCE Finance Innovation startet opp for ett og et halvt år siden og fikk i høst Norwegian Center of Expertise (NCE) status av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Klyngen har allerede over 70 medlemmer.

Hele verdiforslaget er basert på de synergiene som oppstår når ulike kategorier av bedrifter samles. Klyngen er en arena der medlemmene kan møte andre som vil drive med innovasjon.

Det er er to vesentlige hovedsynergier for klyngen:

  1. Muligheter for samarbeid med konkurrenter. For eksempel samarbeid mellom like bedrifter som for eksempel banker og forsikringsselskap (ref: PSD2)
  2. Når ulike aktører møtes og det oppstår samarbeid på tvers. Møtes banker, forsikringsselskaper, utdanningsinstitusjoner, oppstartsbedrifter, forskning, teknologi og investorer da utvikles tverrfaglig team på tvers av bransjer og bedrifter. Kombineres alle disse ingrediensene så gir det mer enn den enkelte bedrift klarer på egenhånd.

De som bidrar mye til fellesskapet får en ROI som er høyere enn de som ikke dukker opp.

Undersøkelser har vist at verdiskapningen i klyngebedrifter er signifikant høyere enn i andre.